Webináře

Záznamy předchozích webinářů

4. 4. 2019 Diagnostika a monitorace léčby běžného variabilního imunodeficitu (CVID)

Přednášející: MUDr. Ivana Malkusová

Termín: 4. 4. 2019 od 14:00hod

Téma: CVID (Common Variable Immunodeficiency) je primární imunodeficience s obvyklým nástupem projevů onemocnění v dospělém věku. Ačkoli jde o chorobu vrozenou, konkrétní genový defekt není ve většině případů znám. Základním kritériem pro stanovení diagnózy je opakovaný průkaz výrazného snížení IgG, které je zpravidla doprovázeno snížením IgA a/nebo IgM, sníženou protilátkovou odpovědí po vakcinaci proteinovými a polysacharidovými antigeny (přeočkování proti tetanu a pneumokokům) za současného vyloučení jiných příčin hypogamaglobulinémie.  

Typickými projevy onemocnění jsou recidivující bronchopneumonie, sinusitidy a otitidy, důsledkem neléčeného stavu a opakovaných respiračních infekcí bronchiektázie. Častá je koincidence s postižením gastrointestinálního traktu, lymfadenopatií a splenomegalií, výskytem autoimunitních a nádorových onemocnění. Základní léčbou je celoživotní substituce imunoglobulinů. Diagnóza CVID bývá opomíjena, adekvátní léčba bývá často zahájena až s odstupem několika let.  

 


Záznam webináře: