Webináře

Záznamy předchozích webinářů

21. 2. 2019: Kardiální troponiny v diagnostice akutního infarktu myokardu

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín:  21. 2.  2019.

Téma: V prezentaci se zaměříme na pochopení úlohy nových verzí analytických souprav na stanovení kardiálních troponinů (hypersenzitivní troponiny) v diagnostice akutního infarktu myokardu. Upozorníme na novinky ve 4. univerzální definici AIM (2018), analyzujeme studie efektivity nových zkrácených diagnostických algoritmů pro NSTEMI a zaměříme se i na aktuální důkazy pro použití pohlavně specifických rozhodovacích mezí. 

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře :