Webináře

Archiv: Starší záznamy webinářů

Algoritmus vyšetřování anémií

Algoritmus vyšetřování anémií - 23. 2. 2017


  • Přednášející: MUDr. Jitka Šlechtová
  • Termín: 23. 2. 2017
  • Téma: 
    Anémie je velmi často se vyskytující chorobný stav, provázený poklesem hemoglobinu (Hb) a hematokritu (Htk) pod fyziologickou mez danou věkem a pohlavím. Hodnocení počtu ery nemá praktický význam. Např. perniciózní anémie s velmi nízkým počtem velkých erytrocytů může mít vyšší Hb než těžká sideropenická anémie s normálním počtem malých erytrocytů. Klinické projevy anémií souvisejí s poruchou prokrvení tkání a jejich nedostatečným zásobením kyslíkem. Intenzita příznaků závisí nejen na tíži anémie, ale i na rychlosti jejího vzniku. Anémie můžeme dělit podle několika kritérií : morfologického, etiopatogenetického  nebo i podle počtu retikulocytů. Abychom mohli anémii dobře rozpoznat a pacienta dobře léčit, musíme si na počátku vyšetřování položit několik zásadních otázek a dobře zhodnotit periferní krevní obraz.
  • Přihláška (umožní nám rezervovat pro vás místo v seminární místnosti nebo on-line: obě prostředí mají omezenou kapacitu; budeme Vás informovat o případných změnách a webinář Vám připomeneme e-mailem)
  • Objednávka certifikátu (pro vygenerování certifikátu u on-line účastníků se musíte zapsat do příslušného kurzu, kde po ověření vaší účasti na webináři bude možné certifikát vygenerovat; u zájemců mimo FN Plzeň , LFP a synlab s.r.o je certifikát zpoplatněn)