Conference records

Kvalita v klinických laboratořích VII. (2022)

Termín: 9. 11. 2022 (středa) od 9:00
Místo konání: hybridně

Program konference najdete pod videem.


Program:

09:00 – 09:10

Zahájení konference

Mgr. Nina Müllerová
PhDr. Miloslava Lukešová

09:10 – 09:30

Preanalytické audity jako nástroj spolupráce kliniky s laboratoří 

Ing. Terezie Turková Sedláčková, Ph.D.,
RNDr. Jana Švarcová, Ph.D.,
RNDr. Pavel Prokop, DiS.

09:35 – 09:50

Odběry žilní krve, může rotátor zlepšit preanalytickou fázi vyšetření

Martina Poppová, DiS.

9:55 – 10:15

Odběry krve z katétrů: jak snížit výskyt hemolýzy a minimalizovat krevní ztráty

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.,
Mgr. Jana Chovancová

10:15 – 10:35

Prostor na dotazy a přestávka

 

10:35 – 10:55

Sérové indexy: výhody a úskalí objektivního sledování kvality vzorku

MUDr. Pavel Brož, Ph.D.

11:00 – 11:20

Současný stav a perspektivy institucionálního výzkumu

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

11:20 – 11:30

Preklinický výzkum v klinických laboratořích

Mgr. Monika Holubová, Ph.D.

11:30 – 11:40

On-line archivace primárních dat v kontextu kybernetického zákona

Ing. Bc. Tomáš Vlas,
Mgr. Jakub Machka, MBA

11:45 - 12:30

Prostor na dotazy a pauza na oběd

 

12:30 – 12:45

Specifika preanalytické fáze v IKEM

Bc. Jiří Kotrbatý

12:50 – 13:05

Postanalytická fáze laboratorních vyšetření

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

13:05 – 13:15

Novinky portálu PO>STUDIUM

Mgr. Kristína Mizeráková
Bc. Monika Kubalová

13:20 – 13:40

Co nového ve vyšetření KO?


MUDr. Lenka Bultasová

13:40 – 13:50

Optimalizace potrubní pošty – realizace našeho cíle kvality

Mgr. Nina Müllerová

13:55 – 14:05

Diskuse a závěr

 

14:10 – 14:40

Prohlídka nových prostor Lékařské fakulty v Plzni

Mgr. Kristína Mizeráková
Bc. Monika Kubalová

 

Organizátoři:

 FN Plzen logo  LFP Postudium logo

Partneři:

Medista partner