Conference records

1. Balneologická konference 2022

Konference se konala 29. března 2022 v Plzni.