Conference records

Sympozium STOP Dekubitům 2021

Místo konání: FN Plzeň Lochotín, aula chirurgických oborů, 2. PP

Proběhlo: 11. listopadu 2021, 9.00 – 14.00 hod.


Program: 

8.30 – 9.00

Prezence účastníků sympozia

9.00 – 10.40

I. část

Co je nového v oblasti prevence a léčby dekubitů na národní a mezinárodní úrovni

Mgr. Nina Müllerová, Centrum řízení kvality

Výživa u rizikových pacientů a pacientů s dekubity

Jaroslava Kreuzbergová, DiS., odd. klinické dietologie

 

Projekt ZAHOJIME.CZ

Bc. Michaela Tůmová, Dialog-Jessenius o.p.s 

Ošetřování dekubitů a ran na interním oddělení

Mgr. Kristýna Kubíková, I. IK

Specifika ošetřovatelské péče o kůži geriatrického pacienta

Bc. Jan Turč, Lenka Brngálová, DiS., GERI

10.40 – 11.00

Přestávka

11.00 – 12.20

II. část

Sorrorigenní rány

Bc. Petra Popovská, KARIM

Indikace a rizika pronační polohy

Mgr. Adéla Vlasáková, KARIM

Multidisciplinární přístup v prevenci dekubitů
u bariatrických pacientů

Bc. Vanda Tomášková, KARIM

Využití V.A.C. v léčbě dekubitů

Bc. Vendula Pašková, I. IK

Dekubity v souvislostech

Mgr. Denisa Wagnerová, DiS., MBA, Firma Mölnlycke

12.20 – 12.40

Přestávka

 

12.40 – 14.00

III. část

Zásady polohování a manipulace s pacientem na lůžku

Bc. Vladimír Novák, INTO - rehabilitace

Příklady dobré praxe - výběr terapeutických materiálů při ošetřování ran novorozenců

Bc. Alexandra Mentlová, Neonatologické oddělení

Prevence poškození kůže u novorozenců

Bc. Miloslava Škrábková, Bc. Kateřina Moravcová, Bc.Renata Heringová Neonatologické oddělení

Prezentace novinek v portfoliu

Bc. Ludmila Ukropcová, firma KCI

14.00

Závěr, předání potvrzení o účasti

 

 

Akce byla určena pro všeobecné sestry, praktické sestry, zdravotnické záchranáře. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.