Laboratorní vyšetření u diabetu

14. Doporučená literatura

 1. American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology statement on the use of hemoglobin A1c for the diagnosis of diabetes. Endocrine Practice, 16(2), 2010:155-6
 2. Clin. Chem., 57, č. 2, 2011, většina čísla věnována problematice diabetes mellitus
 3. Cowie CC, Rust KF, Ford ES, Eberhardt MS, Byrd-Holt DD, Li C., Williams, et al. Full accounting of diabetes and pre-diabetes in the U.S. population of 1988-1994 and 2005-2006. Diabetes Care, 32(2), 2009: 287-94
 4. Davies MJ, D´Alessio DA, Fradkin J, Kernan WN, Mathieu C, Mingrone D, et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 41(12), 2018: 2669-701
 5. Diagnosis and classification of diabetes mellitus (American Diabetes Association). Diabetes Care, 32, 2009, Suppl. 1: S62-S67
 6. Gestační diabetes mellitus. Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017. Dostupné z: https://www.diab.cz/dokumenty/DP_GDM_2017.pdf (diab.cz)
 7. Pelikánová T., Viklický O., Rychlík I., Saudek, F., Kvapil M., Tesař V., Zima T., Racek J., Bouček P. Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin. Dostupné z: https://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/DM/dop_20170901_DKD.pdf
 8. Florkowski C. HbA1c as a diagnostic test for diabetes mellitus – reviewing the evidence. Clin Biochem Rev, 34(2), 2013: 75-83
 9. Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D., Prázný M., Pelikánová T., Zima T., Racek J.: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP. Klin. Biochem. Metab., 27(1), 2019, 32-47.
 10. International expert committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care, 32(7), 2009: 1327-34
 11. Paneni F, Beckman JA, Creager MA, Consentino F. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy:part I. Eur Heart J, 34(31), 2013: 2436-43
 12. Perušičová J, Pelikánová T, Škrha J, Kvapil M, Šmahelová A. Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem. Společné doporučení České diabetologické a České internistické společnosti ČLS JEP, 20. 1. 2012
 13. Škrha J. Aktuality v diagnostice diabetes mellitus. Postgrad Med, 13(4), 2011: 399