Webináře

Aktuální webináře

20. 5. 2021 Poruchy acidobazické rovnováhy

Přednášející: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D. a MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 20.5.2021

Téma:
Hodnocení poruch acidobazické rovnováhy patří v klinické praxi k největším výzvám interpretace laboratorních dat. Na klinických příkladech z Pediatrické kliniky FN Plzeň demonstrujeme možná úskalí interpretace poruch ABR a ukážeme použití poměrně jednoduchého základního algoritmu na identifikaci poruchy ABR.


Vstup do kurzu 

V kurzu naleznete odkaz pro sledování webináře.