Topic outline

 • Trendy v laboratorní medicíně

  Kurz se zabývá změnami, kterými prošla laboratorní medicína v posledních letech. Jsou popsány změny v preanalytické fázi (elektronické požadavky na laboratorní vyšetření, značení vzorků čárovým kódem, bezpečnostní odběr krve, transport vzorků potrubní poštou). Další změny provozu laboratoří se týkají automatizace a robotizace provozu, centralizace laboratoří a rozvoje point-of-care technik, rozvoje molekulárně biologických metod, medicíny založené na důkazech, konsolidace laboratorních oborů, personalizované medicíny, podílu laboratoře na screeningových programech, standardizace metod a laboratorních postupů, certifikace a akreditace klinických laboratoří a harmonizace postupů včetně vzdělávacích programů v rámci EU. Důraz je kladen na pochopení komplementární úlohy zdánlivě protichůdných tendencí (centralizace vs. decentralizace, medicína založená na důkazech vs. personalizovaná medicína).

  Absolvování celého kurzu vám zabere přibližně 6,5 hodiny, podmínky absolvování jsou uvedeny u jednotlivých materiálů.

  Kurz je hodnocen 4 kredity ČLK.
  Kontakt na autora
  : prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.; racek@fnplzen.cz

 • Studijní text

 • Prezentace

 • Závěrečný test & certifikát

 • Evaluace kurzu

  Po absolvování celého elektronického kurzu odpovězte prosím na několik otázek v následujícím dotazníku. Vaše odpovědi budou cenným podnětem k dalšímu zdokonalování studijních materiálů a kurzu jako celku.
  • Jak citovat tento kurz

   prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.: Trendy v laboratorní medicíně. PO>STUDIUM [online] 30. prosinec 2020, poslední aktualizace 30. prosinec 2020 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=592. ISSN 1803-8999.