Topic outline

 • Základní informace

   Seznam přednášek: 

  • Zahájení ; Mgr. Nina Müllerová
  • Metodiky stanovení IgG SARS-CoV-2 a jejich srovnání s virus neutralizačním testem (VNT); doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
  • Vitamin D a coronavirus 19; prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc .
  • Elektronizace záznamů v laboratoři FN Olomouc; doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
  • Aplikace umělé inteligence na odečet nepřímé imunofluorescence; Ing. Bc. Tomáš Vlas
  • Jak optimalizovat www stránky pracoviště – nové pojetí; prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.