Topic outline

 • Organizační instrukce

  Pořadatelem přednášek je Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň v spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni, Univerzita Karlova. Délka přednášek je cca 20 minut. 

 • Úvod do imunologie

  Přednášející: Mgr. Jitka Ochotná

  Hlavní úlohou imunitního systému je napomáhat udržení homeostázy. Imunitní systém rozpoznává škodlivé látky z vnějšího a vnitřního prostředí a odstraňuje je z organismu. K tomu využívá dva druhy mechanismů, vrozené a adaptivní. Tyto mechanismy spolu vzájemně spolupracují. K rozpoznání škodlivých látek používají různé receptory. Jako první se při obraně organismu aktivují vrozené (nespecifické) imunitní mechanismy, které rozpoznávají cizorodé struktury pomocí Pattern recognition receptorů (PRR). Adaptivní (antigenně specifické) imunitní mechanismy, do nichž patří T a B lymfocyty rozeznávají antigeny pomocí svých antigenně specifický receptorů TCR a BCR. B lymfocyty pomocí BCR mohou rozeznávat antigeny v nativní formě. T lymfocyty rozeznávají většinou komplexy HLA molekul s peptidovými fragmenty antigenů. HLA (Human Leukocyte Antigens) molekuly jsou tedy nezbytné pro rozpoznání antigenů T lymfocyty. HLA prezentují na buněčném povrchu peptidy z proteinů produkovaných nebo pohlcených buňkou. Další velmi důležitou vlastností imunitního systému je tolerance vlastních struktur (autotolerance).  Rozlišujeme centrální a periferní autotoleranci.

   

 • Vyšetřovací metody v imunologii

  Přednášející: Ing. Bc. Tomáš Vlas

  Imunologie a alergologie je velmi dynamický obor, který má velké přesahy do dalších oborů medicíny. Pro správné pochopení a diagnostiku je nezbytná spolupráce mezi laboratoří a lékaři. Imunologické a alergologické laboratoře vyšetřují jak specifickou, tak nespecifickou imunitní odpověď. Stanovují parametry buněčné imunity. Vzhledem k tomu, že mechanismy účinku imunitního systému jsou velmi pestré. Musí se této skutečnosti přizpůsobit i vyšetřovací metody. Imunologické a alergologické laboratoře se proto snaží využívat nejmodernějších diagnostických postupů.


 • Imunologie a alergologie z klinického pohledu

  Přednášející: MUDr. Martin Liška PhD.

  Klinická imunologie a alergologie je obor s interdisciplinárním charakterem, zahrnující složku klinickou a laboratorní. Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou  a prevencí nemocí vzniklých na imunopatologickém základě. Ambulance Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň zajišťují komplexní klinickou péči o nemocné s imunologickými a s alergickými chorobami.

  Záznam přednášky bohužel není k dispozici.

  • Moderní buněčná imunoterapie

   Přednášející: Mgr. Monika Holubová PhD.

   Moderní buněčná imunoterapie je rapidně rozvíjející se obor s uplatněním v široké škále medicínských oborů. Na předních příčkách stojí imunoterapie nádorů, kde se využívají jak nemodifikované (např. NK buňky), tak geneticky upravené (např. CAR-T buňky) buňky.  Další oblastí je imunitní regulace, kde se využívají imunomodulační schopnosti nejen imunokompetentích buněk (iNKT), ale také neimunitních buněk jako jsou mesenchymální kmenové buňky. Buněčná terapie se stává součástí standardních léčebných protokolů a do budoucna může výrazně ovlivnit úspěšnost léčby závažně nemocných pacientů.