• General

  V současné době se často hovoří o „overdiagnostice“ a „overterapii“. Máme k dispozici obrovskou paletu diagnostických a terapeutických možností a nevyužíváme je optimálně; mnohdy se řídíme pravidlem „čím více, tím lépe“ a nerespektujeme přitom, že by naše postupy měly být vždy mezioborově propojeny a koordinovány. Ideálně by měl existoval algoritmus, který umožní stanovenídiagnózy a současně i odhad agresivity onemocnění a krátkodobou i dlouhodobou perspektivu průběhu onemocnění. Obdobně u léčby by měl být algoritmus pro návrh způsobu a rozsahu léčby, včetně upozornění na možnost vzniku komplikací. A to vše především v souladu se zájmy a potřebami pacienta. Takto navržené algoritmy umožní optimalizovat individuální přístup k pacientovi a minimalizovat negativní vlivy na jeho kvalitu života.


  Hlavní tematické okruhy IAD 2018:

  • Personalizovaná medicína a její aplikace v diagnostice a optimalizaci léčby
   Optimální diagnostické algoritmy za využití biomarkerů
   Optimální monitorace léčby
  • Biobanky v České republice a jejich propojení do Evropské infrastruktury (BBMRI)
   Typy a význam biobank ve zdravotnické praxi
   Etické a právní aspekty
   Metodické problémy, stabilita, kontrola kvality
  • Metodické problémy stanovení biomarkerů
   Nové diagnostické metody
   Metody molekulární biologie
   Kontrola kvality
   Referenční hodnoty
   Interpretace výsledků

  Podpořeno projektem Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0040


Blok 4: Onkologická problematika - pohled zahraničních expertůBlok 6: Endokrinologie a vitamin D