Večer Komplexního kardiovaskulárního centra

Záznamy přednášek z Večerů Spolku lékařů, které pravidelně pořádá Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město. 

Večer Komplexního kardiovaskulárního centra se konal 2.6.2021.
Víc informací najdete zde: https://www.fnplzen.cz/cs/vecery_spolku

E-learningový kurz: No
Webinářový kurz: No
Záznamy konferencí: Yes