Plzeňské e-dny zobrazovacích metod 2021

Zaměření: Výpočetní tomografie
Obsah: Technické novinky v zobrazování, novinky z hlediska indikací zobrazovacích metod, kasuistiky, i exkurse do hybridního zobrazování
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Datum: 15. a 16. dubna 2021
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Specializační vzdělávání: akreditováno jako předatestační specializační kurz Výpočetní tomografie

E-learningový kurz: No
Webinářový kurz: No
Záznamy konferencí: Yes