Farmakoekonomická konference 2019

Přednášky byla zaznamenány na Farmakoekonomické konferenci, 18.6.2019 v Plzni, kterou pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni.


E-learningový kurz: No
Webinářový kurz: No
Záznamy konferencí: Yes