Mezikrajský seminář Plzeňského a Karlovarského kraje 2018

Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie se konal 12.4.2018 v Karlových Varech. 
Garanti akce: 
  • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., ÚKBH FN Plzeň 
  • PharmDr. Vlasta Krejčová, OKBH nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s.

   


E-learningový kurz: No
Webinářový kurz: No
Záznamy konferencí: Yes