Kreditní kurzy: Lékaři a bioanalytici

V této kategorii najdete více než 20 kurzů s přidělenými kredity od České lékařské komory (ČLK). Celkem můžete získat více než 50 kreditů celoživotního vzdělávání. Pro získání certifikátu je nutné zaplatit kurzovné ve výši 200 Kč za 1 kurz nebo 1 500 Kč za celoroční předplatné, které zahrnuje všechny kurzy (i nově zveřejněné během roku). Kurzy pravidelně doprovázíme on-line webináři, kde přednáší špičkoví odborníci a jsou k dispozici k živé diskusi. Všechny kurzy mají vysokou informační kvalitu zaručenou kapacitami z Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol. Vybrané kurzy obsahují prezentaci s mluveným komentářem autora, standardem je interaktivní test. Portál CEVA má dlouholetou praxi v poskytování kreditních kurzů formou e-learningu a může garantovat nejvyšší kvalitu v oboru.

Kromě kreditních kurzů můžete získávat certifikáty i pomocí on-line webinářů: aktuální program webinářů najdete zde.
Help with Search courses